Nieuwe kandidaat-voorzitter: Hans Kraan


Geplaatst op 8 februari 2020
Categorie: Nieuws

Beste leden,

Hans Kraan treedt vanaf heden toe tot het bestuur als kandidaat-bestuurslid en kandidaat-voorzitter.

Tijdens de ALV in oktober zal het bestuur hem officieel voordragen als nieuwe voorzitter.

Rene Delnooz zal uiterlijk tot het einde van dit seizoen aanblijven als voorzitter. 

Het bestuur van Krekkers