Vertrouwenscontactpersoon

V.V. Krekkers wil een veilige volleybalvereniging zijn, waar iedereen met plezier bezig is met volleybal en zich thuis voelt binnen de vereniging.

Vertrouwenscontactpersoon

Wolter Jan Kloosterhof


06-23971695

Taken

Voor wie zijn we er ?

De vertrouwenscontactpersoon is er voor spelers, ouders, trainers, coaches, begeleiders, bestuurs-en commissieleden.

Wat als er sprake is van ongewenst gedrag:

In officiële woorden is de vertrouwenscontactpersoon er om situaties te doen stoppen, bespreekbaar te maken, waarin er sprake is van:

  • pesten
  • discriminatie;
  • intimidatie;
  • grensoverschrijdend gedrag, ongewenste intimiteiten;
  • agressie en/of geweld;
  • uitsluiting.

Wat de een als hinderlijk ervaart hoeft de ander niet te storen. Het kan per persoon verschillen wat als ongewenst gedrag wordt omschreven. 

Hoe gaat een vertrouwenscontactpersoon te werk?

Bij een incident zoals hierboven beschreven, volgt er in eerste instantie een gesprek met de vertrouwenscontactpersoon. Samen wordt er dan gekeken naar mogelijke oplossingen. De vertrouwenscontactpersoon heeft geheimhoudingsplicht en zal nooit een actie ondernemen zonder de melder hiervan op de hoogte te brengen.

Voorkomen is beter dan genezen!

De vertrouwenscontactpersoon is er ook voor vragen die kunnen spelen vóór dat er problemen zijn.

Schroom niet en bel!

 

In onderstaande bijlage is het protocol pesten na te lezen.

Protocol pesten – omgangsregels

 

De gedragscode is bij alle teams aanwezig en kan desgewenst worden opgevraagd via secretariaat.krekkers@outlook.com