Vertrouwenspersoon

V.V. Krekkers wil een veilige volleybalvereniging zijn, waar iedereen met plezier bezig is met volleybal en zich thuis voelt binnen de vereniging.

Vertrouwenspersonen

Wolter Jan Kloosterhof


06-23971695

Taken

Voor wie zijn we er ?

De vertrouwenspersoon is er voor spelers, ouders, trainers, coaches, begeleiders, bestuurs-en commissieleden.

Wat als er sprake is van ongewenst gedrag:

In officiële woorden is de vertrouwenspersoon er om situaties te doen stoppen waarin er sprake is van:

  • pesten
  • discriminatie;
  • intimidatie;
  • grensoverschrijdend gedrag, ongewenste intimiteiten;
  • agressie en/of geweld;
  • uitsluiting.

Wat de een als hinderlijk ervaart hoeft de ander niet te storen. Het kan per persoon verschillen wat als ongewenst gedrag wordt omschreven. 

Hoe gaat een vertrouwenspersoon te werk?

Bij een incident zoals hierboven beschreven, volgt er in eerste instantie een gesprek met de vertrouwenspersoon. Samen wordt er dan gekeken naar mogelijke oplossingen. De vertrouwenspersoon heeft geheimhoudingsplicht en zal nooit een actie ondernemen zonder de melder hiervan op de hoogte te brengen.

Voorkomen is beter dan genezen!

De vertrouwenspersoon is er ook voor vragen die kunnen spelen vóór dat er problemen zijn.

Schroom niet en bel!

 

In onderstaande bijlage is het protocol pesten na te lezen.

protocol-pesten

 

De gedragscode is bij alle teams aanwezig en kan desgewenst worden opgevraagd via secretariaat.krekkers@outlook.com