Lid worden / afmelden

Aanmeldprocedure

Wil je lid worden van v.v. Krekkers, dan kun je je aanmelden via het formulier:

Inschrijfformulier Volleybalvereniging Krekkers_Versie 23-06-2021

Lid worden van v.v. Krekkers kun je vanaf groep 3 van de basisschool.

Dit formulier dient te worden ingevuld en opgestuurd naar:

Paula Lenferink
Veldzicht 47
7603 WK Almelo

Bij vragen kun je mailen naar: krekkers.leden@outlook.com

Contributiebedragen per team

Team Bedrag per kwartaal 
Dames 1 € 75,00
Dames 2 € 65,00
Dames 3 € 65,00
Dames 4, 5, 6, 7 en 8  € 57,50
Mastercompetitie  € 42,50
Heren 1 € 57,50
Recreanten € 35,00
Jeugd A1  € 45,00
Jeugd B1 € 47,50
Jeugd B2, B3 en B4 € 40,00
Jeugd C1 € 45,00
Jeugd C3 € 42,50
Jeugd C2, C4 en C5 € 37,50
CMV niveau 1, 2, 3 en 4 € 22,50
CMV niveau 5 en 6  € 27,50

 

  • De genoemde contributie is exclusief de bijdrage voor krachttraining.
  • De hoogte van de contributie wordt jaarlijks geïndexeerd en vastgesteld conform de teamindeling van het betreffende volleybalseizoen.
  • Bij langdurige ziekte kan de contributie na overleg met de penningmeester worden ”verlaagd” naar € 10,- per kwartaal.
  • Incassodata per kwartaal omstreeks: 1 juli, 1 oktober, 1 januari en 1 april.
  • De stimuleringsbijdrage voor alle bondsleden van de Nevobo ad. € 2,50 wordt jaarlijks separaat bij de leden geïnd. Bijgaand is hierover informatie te vinden https://www.nevobo.nl/over-ons/nevobo/lidmaatschap/

Jeugdsportfonds

Ben je tussen de 4 en 18 jaar en kun je om financiële redenen geen lid worden, meld je dan in Almelo bij het jeugdfonds sport & cultuur via: https://jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/overijssel/. Leden uit Tubbergen kunnen zich melden bij stichting leergeld Tubbergen via: https://www.leergeld.nl/tubbergen/.

Afmeldprocedure

Het lidmaatschap loopt telkens van 1 juli tot en met 30 juni van het volgende jaar. Normaal gesproken ben je lid voor een heel jaar. In de maand maart krijg je een formulier waarop je kunt aangeven of je ook in het nieuwe jaar lid wilt zijn van Krekkers.

Het kan natuurlijk voorkomen dat je eerder je lidmaatschap wilt opzeggen. Wil je je in de loop van een volleybaljaar afmelden als lid van v.v. Krekkers, dan kan dit alleen via een e-mail naar:

krekkers.leden@outlook.com

Bij tussentijds (gedurende het seizoen) afmelden ben je verplicht contributie te betalen voor dat betreffende seizoen. We maken echter wel verschil tussen leden die alleen trainen en leden die ook wedstrijden spelen:

  • Meld je je als spelend lid af na 1 juni , dan ben je verplicht het hele jaar contributie te betalen.
  • Meld je je als trainend lid af na 1 juni, dan ben je verplicht het eerstvolgende kwartaal contributie te betalen.