Lidmaatschap

Aanmeldprocedure

Wil je lid worden van v.v. Krekkers, dan kun je je aanmelden via het onderstaande online-formulier:

Lid worden van v.v. Krekkers kun je vanaf groep 3 van de basisschool.

Bij vragen kun je mailen naar: krekkers.leden@outlook.com

Contributiebedragen per team

Team Bedrag per kwartaal 
Dames 1 € 86,65
Dames 2 € 75,65
Dames 3, 4, 5, 6, 7   € 61,65
Mastercompetitie  € 46,65
Heren 1 € 61,65
Recreanten € 38,00
Jeugd A1 en A2 € 56,65
Jeugd B1 € 53,65
Jeugd B2, B3 en B4 € 43,65
Jeugd C1 € 50,65
Jeugd C3 € 47,65
Jeugd C2, C4 en C5 € 40,65
CMV niveau 1, 2, 3 en 4 € 26,65
CMV niveau 5 en 6  € 32,65
  • De stimuleringsbijdrage voor alle bondsleden van de Nevobo is verwerkt in de contributie.
  • De genoemde contributie is exclusief de bijdrage voor krachttraining.
  • De hoogte van de contributie wordt jaarlijks geïndexeerd conform de prijsindexcijfers en vastgesteld conform de teamindeling van het betreffende volleybalseizoen.
  • Bij langdurige ziekte kan de contributie na overleg met de penningmeester worden ”verlaagd” naar € 15,- per kwartaal.
  • Incassodata per kwartaal omstreeks: 1 juli, 1 oktober, 1 januari en 1 april.

Jeugdsportfonds

Ben je tussen de 4 en 18 jaar en kun je om financiële redenen geen lid worden, meld je dan in Almelo bij het jeugdfonds sport & cultuur via: https://jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/overijssel/. Leden uit Tubbergen kunnen zich melden bij stichting leergeld Tubbergen via: https://www.leergeld.nl/tubbergen/.

Afmeldprocedure

Het lidmaatschap loopt telkens van 1 juli tot en met 30 juni van het volgende jaar (dit betreft een heel seizoen). Normaal gesproken ben je lid voor een heel seizoen. In de maand maart krijg je een formulier waarop je kunt aangeven of je ook in het nieuwe seizoen lid wilt zijn van Krekkers.

Het kan natuurlijk voorkomen dat je eerder je lidmaatschap wilt opzeggen. Wil je je in de loop van een volleybalseizoen afmelden als lid van v.v. Krekkers, dan kan dit alleen via een e-mail naar:

krekkers.leden@outlook.com

Bij tussentijds (gedurende het seizoen) afmelden ben je verplicht contributie te betalen voor dat betreffende seizoen. We maken echter wel verschil tussen leden die alleen trainen en leden die ook wedstrijden spelen:

  • Meld je je als spelend lid af na 1 juni , dan ben je verplicht het hele seizoen contributie te betalen.
  • Meld je je als trainend lid af na 1 juni, dan ben je verplicht het eerstvolgende kwartaal contributie te betalen.

 

Let op! Voor definitieve inschrijving volg onderstaande stappen

Wat leuk dat je lid wilt worden van volleybalvereniging Krekkers.

Voordat je dit formulier invult adviseren wij je om eerst een mail te sturen naar krekkers.leden@outlook.com, met daarin in ieder geval voornaam, achternaam en geboortedatum.

De ledenadministratie zal dan met jou afstemmen bij welk team je twee proeftrainingen kunt volgen, voordat je definitief de knoop doorhakt om lid te worden. Besluit je na de twee proeftrainingen lid te worden vul dan onderstaand formulier in.

Lidmaatschap en contributie 

Het lidmaatschap loopt telkens van 1 juli tot en met 30 juni. Vanaf 1 juli ben je contributie verschuldigd over het hele verenigingsjaar, ook als je je daarna in de loop van het jaar afmeldt.
Afmelden kan alleen per mail aan krekkers.leden@outlook.com.

De contributiebedragen en incassodata zijn te vinden via https://krekkers.nl/lid-worden-afmelden/.

Automatische incasso

Na inzending van het inschrijfformulier machtig je V.V. Krekkers om de (bonds)contributie en stimuleringsbijdrage automatisch te innen (Incassant ID: NL65ZZZ40075076000 / Machtigingskenmerk: Contributie / Persoonlijke Nevobo relatiecode).
Als je het niet eens bent met de afschrijving, dan kun je deze laten terugboeken tot 4 dagen na afschrijving.

Taken 

Iedere speler, danwel zijn ouders, is verplicht een aantal taken binnen de club uit te voeren. Je kunt bijvoorbeeld denken aan: vervoer bij uitwedstrijden, deelnemen aan de acties van de vereniging zoals grote club actie, geraniumactie, maar ook terugkerende taken als fluiten en tellen bij wedstrijden, coachen en training verzorgen. De taken worden over een geheel seizoen evenredig verdeeld onder de diverse teams.

Privacy

Voor de omgang met persoonsgegevens die de club van haar leden verwerkt, verwijzen we je naar de privacyverklaring op de site https://krekkers.nl/privacyverklaring-2/.
Indien je niet wilt dat er foto’s en filmmateriaal gemaakt wordt tijdens trainingen en/of wedstrijden stuur dan een mail naar pr@krekkers.nl.